Varför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att prenumerera på produkter från oss.

Hur behandlas personuppgifter & vilken laglig grund finns för detta?
Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Laglig grund: Fullgörande av leasingavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Kunna hantera ditt köp på vår webbplats (inkl. Hantera din beställning, hantera returer,  om leveransstatus mm)
  Behandlingen baseras på: avtal
 • Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice.
  Behandlingen baseras på: avtal
 • Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.
  Behandlingen baseras på: samtycke

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan ser du en kort summering om rättigheterna du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

 • Du är i din fulla rätt att begära och få full tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du kan begära att dina personuppgifter korrigeras i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss t ex. om du inte vill prenumerera på våra nyhetsbrev.
 • Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi har dock rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskydds Myndigheten (imy.se).
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Det som du tillhandahåller oss direkt eller som registreras när du besöker vår sida.
 • Från offentliga register
 • När du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick, enkäter mm.
 • När du kontaktar oss för exempelvis söker anställning eller vid besök.

Så länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen och så länge som våra avtal gäller. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel på lagringsperioder:

Vid köp på webbplatsen – Lagringsperiod: sju (7) år plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen.

Vid kundserviceärenden – Lagringsperiod: en (1) månad efter att kundservice-ärendet har avslutats.

Vid rekryteringsprocesser – Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.

Vid marknadsföringsaktiviteter – Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Kakor

Vår hemsida använder sig av både ständiga-och sessionskakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Följande kakor använder vi oss av:

Funktionella (för att kunna få hjälp via chatt):

Dessa hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen och gör att vi kan ha utökad funktionalitet och personanpassning, till exempel att spara ditt unika id för vår chatt. De kan placeras av oss eller tredjepartsleverantörer som har funktioner som vi använder på våra sidor. Om du inte godkänner dessa cookies kommer vissa tjänster på webbplatsen inte fungera som det är tänkt.

Namn

Domän

Går ut

Beskrivning

Typ

messagesUtk

leasa.se

1 år

Lagrar en unik ID-sträng för varje chattbox-session. Detta gör att webbplatssupporten kan se tidigare problem och återansluta till den tidigare supportern.

HTTP

Statistik:

Dessa cookies tillhandahåller statistik om prestanda och besökare på webbplatsen. Via dessa cookies kan vi räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra hur webbplatsen fungerar. All information som samlas in via dessa cookies läggs samman och är anonym. Om du inte samtycker till den här typen av cookies kan vi inte se hur våra besökare agerar på webbplatsen och vi kan inte heller utvärdera hur den fungerar.

Namn

Domän

Går ut

Beskrivning

Typ

__hssc

leasa.se

1 dag

Identifierar om cookiedatan behöver uppdateras i besökarens webbläsare.

HTTP

__hssrc

leasa.se

Session

Används för att känna igen besökarens webbläsare vid återinträde på webbplatsen.

HTTP

__hstc

leasa.se

1 år

Anger ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan få information om besökarnas beteende för statistiska ändamål.

HTTP

_ga

leasa.se

2 år

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

HTTP

_ga_#

leasa.se

2 år

Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website aswell as dates for the first and most recent visit.

HTTP

_gat

leasa.se

1 dag

Används av Google Analytics för att sänka förfrågningsfrekvensen.

HTTP

_gid

leasa.se

1 dag

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

HTTP

collect

leasa.se

Session

Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.

Pixel

hubspotutk

leasa.se

1 år

Anger ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan få data om besökarnas beteende för statistiska ändamål.

För marknadsföring:

Dessa cookies används för att analysera och spåra ditt beteende på webbplatsen för att kunna leverera anpassat innehåll och funktioner på webbplatsen. Dessa cookies kan även användas för så kallad retargeting som innebär att vi kan identifiera dig på vår webbplats för att sedan, när du är på en annan webbplats eller digital kanal, kunna visa dig relevant marknadsföring från oss. De kan även användas för att skapa anpassade målgrupper för annonsering via tredje part. Genom dessa cookies identifieras du genom din webbläsare eller digitala enhet. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du inte kunna erbjudas annonser och information som är anpassad och relevant för dig.

Namn

Domän

Går ut

Beskrivning

Typ

_fbp

leasa.se

3 månader

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t ex budgivning i realtid från tredje partannonsörer.

HTTP

__hmpl

hubspot.com

Beständing

Samlar information om användarpreferenser och/eller interaktion med webbkampanjinnehåll – Detta används på CRM-kampanjplattform som används av webbplatsägare för att marknadsföra evenemang eller produkter.

HTML

__ptq.gif

hubspot.com

Session

Skickar data till marknadsföringsplattformen Hubspot om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.

Pixel

_gcl_au

leasa.se

3 månader

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

HTTP

_uetsid

leasa.se

1 dag

Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement- This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.

HTTP

_uetsid

leasa.se

Beständig

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.

HTML

_uetsid_exp

leasa.se

Beständig

Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name.

HTML

_uetvid

leasa.se

1 år

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.

HTTP

_uetvid

leasa.se

Beständig

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.

HTML

_uetvid_exp

leasa.se

Beständig

Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name.

HTML

ads/ga-audiences

google.com

Session

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s on line behaviour across websites.

Pixel

MUID

bing.com

1 år

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains.

HTTP

pagead/1p-user-list/#

google.com

Session

Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-feesbetween websites.

Pixel

tr

facebook.com

Session

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Pixel

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Vi döljer inga kostnader

Permånad strävar efter transparens och tydlighet och vill inte dölja några kostnader. Du betalar när du har produkterna så enkelt är det.
Här kommer en breakdown:

Frakten? Den bjuder vi på.

 

Uppstartsavgift, Nej tack.

Många tar en administrationsavgift för att överhuvudtaget skapa ett avtal. Det gör inte vi och kommer aldrig att göra heller.

 

Avi-avgifter = 0kr vid autogiro.

Pappersfaktura kan variera mellan 50-90 kr per faktura beroende på bank. Vi samarbetar med flera finansiella partners för att möjliggöra kredit till så många företag som möjligt.

 

Månadspriset eller kvartalspriset

Inga konstigheter, du får första fakturan efter alla produkter är leverade, där efter faktureras du i förskott.

 

Försäkring – Valfri

Försäkringen är valfri, och priset för denna redovisas separat. Din försäkringen skyddar dig mot stöld & skada under avtalstiden med en låg självrisk drygt 1000kr (Varierar från 1000-2000kr beroende på bank och ev. produkt tänk drönare.)

Med försäkringen följer också gratis låne-enheter medan din utrustning repareras eller tills ersättningsenheten anländer, så att din verksamhet kan fortsätta utan större avbrott.

Priset då? Det är 5,5 % årligen av produktens värde.T.ex. en iPhone värd 10 000 x 5,5% = 46 kr/mån.

 

Räkneexempel:

Du beställer 2 Macbooks á 500kr/mån (ungefär 16 000kr) den 18 april och väljer att betala månadsvis. Dina produkter levereras den 19 april och ditt avtal kommer att starta 1 maj (11 dagar).