Ducka stora utlägg med smarta månadspriser

Testa vår kalkylator och se hur mycket pengar du kan frigöra. Genom att du skaffar din teknik till månadspris istället för stora engångsutlägg ger du ditt företag bättre möjligheter att växa.

*Vi har räknat med att du får 12% i värdeutveckling per år som en alternativ avkastning om du investerar pengarna i ditt egna bolag. Det motsvarar det ungefärliga rikssnittet för lönsamhet (avkastning på sysselsatt kapital) i Sverige. Köp skrivs av över 5 år. Se hur vi räknar

Hitta dina produkter