Villkor för Permånad Referral Program

Befintliga kunder (”Referrer”) som hänvisar vänner eller familj som nya kunder (”Kund”) till Permånad-tjänsten, kan vara berättigade att få ett presentkort. Kunden måste registrera sig med den unika personliga koden (”koden”) som de fått av Referrer och genomföra en beställning. Koden måste tillhandahållas kunden via e-post, sms eller alternativt “Dela din kod” i Permånad-appen. Om inte annat överenskommits mellan Permånad och Referrer får Referrer inte dela den personliga koden genom att publicera den på webbplatser som är tillgängliga för allmänheten (inklusive kupongsajter och liknande webbplatser), köpa betalannonser, spamma personer du inte känner eller på annat sätt representerar erbjudandet om din relation med Permånad. Permånad förbehåller sig rätten att avgöra om en hänvisning kvalificerar för krediter och kan avaktivera eller ogiltigförklara alla krediter som erhållits på ovan nämnda eller liknande sätt. 

Begränsningar kan gälla för mängden krediter som en hänvisare kan ta emot. Sådana begränsningar bestäms närmare i Permånadstjänsten i förekommande fall.Vissa länder kan kräva en lägsta delsumma (exklusive skatter och avgifter) på kundens första beställning som måste uppfyllas för att både kunden och hänvisaren ska få krediter. Presentkortet kommer att skickas till Referrers angivna e-postadress. Kundens krediter kommer att presenteras i Permånad appen och appliceras vid första beställningen.Kunden kommer att diskvalificeras och kommer inte att få krediter om Permånad fastställer att kunden tidigare har eller haft ett avtal med Permånad. Permånad förbehåller sig rätten att hålla inne eller ogiltigförklara krediter som erhållits genom Permånads hänvisningsprogram om Permånad fastställer eller tror att krediten mottagits genom ett misstag, bedrägligt, olagligt eller i strid med dessa villkor eller något annat tillämpligt avtal mellan dig och Permånad.

Dessa villkor för hänvisningsprogram kommer att gälla för alla användare, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits mellan Permånad och en användare.